Íþróttafélag Reykjavíkur

Tryggingamál

Tryggingamál iðkenda ÍR

Almennt sér ÍR ekki um að vátryggja iðkendur gagnvart líkamstjóni sem getur hlotist af slysum við íþróttaiðkun.
Undantekning frá því er þó ef sérstaklega er samið um slíkt í samningum við leikmenn meistaraflokka.

 

Iðkendur yngri en 16 ára

Algengt er að heimilistryggingar vátryggingarfélaga bæti tjón sem verður við íþróttaiðkun barna sem búa á heimilinu, allt að 16 ára aldri.
Rétt er að hvetja forráðamenn barna á þeim aldri sem iðka íþróttir til að kanna skilmála sinna heimilistrygginga með tilliti til þessa.
Slíkar tryggingar bæta aftur á móti venjulega ekki tjón sem börn sem eru 16 ára eða eldri verða fyrir.

Íþróttatrygging barna hjá Tryggja.is

ÍR og Tryggja í samstarfi við Lloyd´s, bjóða tryggingu fyrir börn yngri en 22 ára í leik og starfi. Tryggingin gildir allan sólarhringinn á æfingum, keppnum og frítíma hvar sem er í heiminum.
Þetta er algjörlega valfrjálst fyrir félög/foreldra en fyrir hverja áskrift fær félagið 1.000 kr.
ÍR hvetur því félagsmenn að kynna sér þetta  en Tryggja mun sjá um alla úrvinnslu og standa skil á greiðslum.

 1. Vernda barnatrygging er ódýr sjúkra- og slysatrygging – 1990 kr. á mánuði.
 2. Styrkur til íþróttafélags.
 3. Ekkert heilsufarsmat.
 4. Gildir út um allan heim.
 5. Dagpeningar til foreldra við umönnun.
 6. Hæstu bætur við örorku.
 7. Tryggingin gildir:
  1. við æfingar
  2. í keppni
  3. í frítíma
  4. í leik og starfi

Smelltu á meðfylgjandi hlekk til að kaupa tryggingu: https://www.tryggja.is/vernda-barnatryggingar/sport

Iðkendur eldri en 16 ára

Sjúkratryggingar Íslands sjá um að slysatryggja íþróttafólk.
Tryggingin nær til íþróttafólks sem orðið er 16 ára, tekur þátt í íþróttaiðkunum og slasast við æfingar, sýningar eða keppni.
Með íþróttaiðkun er átt við að viðkomandi æfi reglubundið hjá íþróttafélagi innan vébanda Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ)

 

Með slysi í skilningi vátryggingaréttar er almennt átt við „skyndilegan utanaðkomandi atburð sem veldur meiðslum á líkama hins tryggða og gerist gegn vilja hans“.
Því falla t.d. álagseinkenni, sem ekki er unnt að rekja til eins tiltekins atburðar, almennt utan við gildissvið umræddra vátrygginga.

Iðkendur íþrótta eru í sumum tilvikum slysatryggðir á grundvelli laga nr. 45/2015 um slysatryggingar almannatrygginga og reglugerð nr. 245/2002 um slysatryggingar íþróttafólks samkvæmt III. kafla laga nr. 117/1993 um almannatryggingar.
Samkvæmt lögum nr. 45/2015 er íþróttafólk sem tekur þátt í íþróttaiðkun, hvort heldur er æfingum, sýninum eða keppni og er orðið 16 ára slysatryggt. Þá eru samkvæmt tilvitnaðri reglugerð nr. 245/2012  jafnframt sett eftirtalin skilyrði:

 • Að viðkomandi íþróttafólk sé sannanlega félagar í formbundnum félögum sem hafa íþróttaiðkun að meginmarkmiði og eru aðilar að Íþrótta- og ólympíusambandi Íslands (ÍSÍ) eða Kraftlyftingasambandi Íslands.
 • Ef um æfingu er að ræða þarf hún að fara fram á vegum íþróttafélags undir stjórn þjálfara með það að markmiði að taka þátt í keppni eða sýningum.

Slys sem verða á ferðum til eða frá æfingum, sýningum eða keppni falla ekki undir slysatryggingar íþróttafólks samkvæmt reglugerðinni. Hið sama gildir um slys í búningsherbergjum og baðklefum og slys á keppnis- eða sýningarferðalögum, innanlands sem utan, nema þau sem verða við æfingar, sýningar eða keppni.

Nánar á vef Sjúkratrygginga Íslands hér: https://www.sjukra.is/slys/slysatryggingar/til-hvada-slysa-taka-tryggingarnar/ithrottaslys/

Í 10.–13. gr. laga nr. 45/2015 eru tilgreindir þeir þættir tjóns sem greiddir eru af slysatryggingum almannatrygginga. Sjá hér: http://www.althingi.is/lagas/147/2015045.html

Jafnframt vísast um þetta til reglugerðar nr. 245/2002 sem er aðgengileg hér: https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/245-2002

Styrktaraðilar ÍR

X