Tryggingamál iðkenda ÍR

Almennt sér ÍR ekki um að vátryggja iðkendur gagnvart líkamstjóni sem getur hlotist af slysum við íþróttaiðkun. Undantekning frá því er þó ef sérstaklega er samið um slíkt í samningum við leikmenn meistaraflokka.

Algengt er að heimilistryggingar vátryggingarfélaga bæti tjón sem verður við íþróttaiðkun barna sem búa á heimilinu, allt að 16 ára aldri. Rétt er að hvetja forráðamenn barna á þeim aldri sem iðka íþróttir til að kanna skilmála sinna heimilistrygginga með tilliti til þessa. Slíkar tryggingar bæta aftur á móti venjulega ekki tjón sem börn sem eru 16 ára eða eldri verða fyrir. Því þarf jafnan að kaupa sérstakar slysatryggingar fyrir eldri iðkendur til að þeir séu vátryggðir við íþróttaiðkun.

Með slysi í skilningi vátryggingaréttar er almennt átt við „skyndilegan utanaðkomandi atburð sem veldur meiðslum á líkama hins tryggða og gerist gegn vilja hans“. Því falla t.d. álagseinkenni, sem ekki er unnt að rekja til eins tiltekins atburðar, almennt utan við gildissvið umræddra vátrygginga.

Iðkendur íþrótta eru í sumum tilvikum slysatryggðir á grundvelli laga nr. 45/2015 um slysatryggingar almannatrygginga og reglugerð nr. 245/2002 um slysatryggingar íþróttafólks samkvæmt III. kafla laga nr. 117/1993 um almannatryggingar. Samkvæmt lögum nr. 45/2015 er íþróttafólk sem tekur þátt í íþróttaiðkun, hvort heldur er æfingum, sýninum eða keppni og er orðið 16 ára slysatryggt. Þá eru samkvæmt tilvitnaðri reglugerð nr. 245/2012  jafnframt sett eftirtalin skilyrði:

  • Að viðkomandi íþróttafólk sé sannanlega félagar í formbundnum félögum sem hafa íþróttaiðkun að meginmarkmiði og eru aðilar að Íþrótta- og ólympíusambandi Íslands (ÍSÍ) eða Kraftlyftingasambandi Íslands.
  • Ef um æfingu er að ræða þarf hún að fara fram á vegum íþróttafélags undir stjórn þjálfara með það að markmiði að taka þátt í keppni eða sýningum.

Slys sem verða á ferðum til eða frá æfingum, sýningum eða keppni falla ekki undir slysatryggingar íþróttafólks samkvæmt reglugerðinni. Hið sama gildir um slys í búningsherbergjum og baðklefum og slys á keppnis- eða sýningarferðalögum, innanlands sem utan, nema þau sem verða við æfingar, sýningar eða keppni.

Í 10.–13. gr. laga nr. 45/2015 eru tilgreindir þeir þættir tjóns sem greiddir eru af slysatryggingum almannatrygginga. Sjá hér: http://www.althingi.is/lagas/147/2015045.html Jafnframt vísast um þetta til reglugerðar nr. 245/2002 sem er aðgengileg hér: https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/245-2002

Enn fremur greiðir ÍSÍ hluta af kostnaði þeirra sem verða fyrir slysum við íþróttaiðkun, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Reglugerð þar að lútandi er að finna hér: http://isi.is/library/Skrar/Efnisveita/Log-og-reglugerdir/reglugerd_um_botagreidslur_v_ithrottaslysa.pdf

Líkt og gildir um slysatryggingar almannatrygginga tekur slysatrygging ÍSÍ almennt aðeins til iðkenda sem orðnir eru 16 ára. Þó geta yngri iðkendur átt rétt á greiðslum ef þeir hafa keppt í efsta aldursflokki sinnar íþróttagreinar. Líkt og gildir um slysatryggingar almannatrygginga er skilyrði bótaréttar að um sé að ræða keppni á vegum íþróttafélaga eða skipulagðar íþróttaæfingar sem haldnar eru á vegum íþróttafélaga, undir stjórn þjálfara með það að markmiði að taka þátt í keppni. Tryggingin bætir aftur á móti ekki tjón vegna slysa sem verða á ferðum til eða frá æfingum eða keppni, í búningsklefum eða á keppnisferðalögum nema slysin verði við æfingar eða í keppni.

ÍSÍ greiðir að hluta til fyrir læknisviðtöl, myndatöku, segulómskoðun, aðgerðir, komu og endurkomu á slysadeild og sjúkraþjálfun sem fer fram samkvæmt beiðni læknis gegn framvísun frumrits reiknings. ÍSÍ endurgreiðir aftur á móti ekki kostnað vegna kaupa á lyfjum, tannviðgerðir, sjúkraflutningskostnað, stoðtæki eða kostnað vegna sjúkraþjálfunarbeiðni. Endurgreiðsluhlutfall ÍSÍ er nú 80% vegna slysa sem hafa orðið 1. ágúst 2015 eða síðar. Á vefsíðu ÍSÍ er að finna leiðbeiningar um hvernig sótt sé um endurgreiðslu vegna kostnaðar sem hlýst af íþróttaslysum. Sjá hér: http://www.isi.is/ithrottaslysasjodur/

 

Síðast uppfært: 22.12.2017 klukkan 9:32

X